Nauka Organizacja i Technika
Strona główna PDF Drukuj Email

kazimierz manista Chciałbym aby moje dwudziestoletnie doświadczenie w kierowaniu FSNT NOT oraz doświadczenie moich współpracowników, nie pozostało jedynie wiedzą garstki ludzi, dlatego zdecydowałem się kontynuować swoją działalność poprzez działalność nowej firmy NOiT.
Mając wsparcie kadry, z którą współpracowaliśmy dotychczas, chcielibyśmy nadal korzystać z ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia przekazując tę wiedzę przyszłym pokoleniom.
Umiejętność nawiązywania kontaktów pozwoliła mi rozwinąć szeroką współpracę z instytucjami rządowymi jak i samorządowymi.

Nauka Oragnizacja i Technika jest firmą, która rozpoczęła samodzielną działalność w roku 2004.
Celem naszego działania jest kontynuacja rozpoczętych wcześniej celów i zadań, do niedawna realizowanych poprzez działalność w NOT z uwagi na fakt, że byłem dyrektorem Biura Rady tej jednostki a także:

 

 • współzałożycielem Oddziałów SNT w Ciechanowie : SITLiD ; SITSpoż ; SITP
 • inicjatorem i realizatorem rozbudowy Domu Technika w Ciechanowie ( zabudowa tarasu )
 • inicjatorem podpisanych porozumień z samorządami:
  - Starostwem Powiatowym w Płońsku
  - Urzędem Miasta Ciechanów
  - Urzędem Miasta Mława
 • inicjatorem współpracy pomiędzy EuRoPol GAZ S.A. w Warszawie a radami FSNT NOT w ( Białymstoku, Łomży, Ostrołęce, Ciechanowie, Płocku, Włocławku, Bydgoszczy i Gorzowie Wielkopolskim )
 • współzałożycielem Klubu Integracji Europejskiej w Pułtusku działającym przy zarządzie Głównym FSNT NOT

a wcześniej:

 • głównym specjalistą ds. inwestycji - budowa wytwórni pasz i młyna w Płońsku
 • dyrektorem wytwórni pasz w Iłowie - najmłodszy dyrektor zakładu w branży przemysłu paszowego w Polsce ( 29 lat ), prowadzenie zakładu w końcu budowy i przeprowadzenie rozruchu
 • kierownikiem działu technologicznego zakładu produkcyjnego w Mławie - założenie pierwszego na terenie Mławy studia radiowego

Dlatego nauka Organizacja i Technika jest firmą wychodzącą naprzeciw klientom, dostosowującą się do ich wymagań i oczekiwań.

Zapraszam do współpracy.
NAUKA - ORGANIZACJA I TECHNIKA
KAZIMIERZ MANISTA
06-500 MŁAWA, Osiedle Książąt Mazowieckich 12 m 16
NIP: 569-102-84-39   Regon: 130961687
Nr konta: 54 1440 1185 0000 0000 0322 2397 
kom: (+48) 509-548-748